NÚMERO DE DOCUMENT D'IDENTITAT

  Cal indicar el número de NIF/CIF/NIE o passaport. Amb majúscules i sense punts ni espais.

  Exemples:   12345678Z
  A12345678
  X1111111Q

   Si heu rebut una notificació que permet fer el pagament, aquest número apareix en el camp Identificador,
   al costat del codi de barres: